Kiirgusinfo.ee :: Saastelekter

Avaldame kokkuvõtte Ameerika epidemioloogi dr Samuel Milhami 2010. aastal ilmunud raamatust “Dirty Electricity. Electrification and the Diseases of Civilization”. Vähk, Alzheimeri tõbi, südame-veresoonkonnahaigused, astma, diabeet, ülekaalulisus, osteoporoos ja depressioon on sagenenud XX sajandi jooksul pidevalt ja jätkavad sagenemist uuel aastatuhandel. Üldiselt arvatakse, et neid haigusi põhjustavad muutused söömisharjumustes, istuv eluviis, linnastumine, sigarettide ja alkoholi tarvitamine, kuid Milham, kes avastas seose lapseea leukeemia ja eluruumide elektrifitseerimise vahel ning saastelektri seose täiskasvanute vähiga, taipas, et tsivilisatsiooni haigused on tegelikult elektrifitseerimise haigused.

Source: Kiirgusinfo.ee :: Saastelekter

Kiirgusinfo.ee :: Saastelekter

» Why Are The IMF, The UN, The BIS And Citibank All Warning That An Economic Crisis Could Be Imminent? Alex Jones’ Infowars: There’s a war on for your mind!

We are in the midst of the greatest debt bubble the world has ever seen.

Source: » Why Are The IMF, The UN, The BIS And Citibank All Warning That An Economic Crisis Could Be Imminent? Alex Jones’ Infowars: There’s a war on for your mind!

» Why Are The IMF, The UN, The BIS And Citibank All Warning That An Economic Crisis Could Be Imminent? Alex Jones’ Infowars: There’s a war on for your mind!